Podrška

Sva pravna i fizička lica koji su članovi društva – udruženja imaju pravo na podršku odnosno podsticaj,subvenciju, finasiranje i sufinasiranje raznih projekata u svim oblastima privrede, gde za cilj ima podizanje izvoznih kapaciteta R. Srbije prema zemljama članica Arapske lige.

Društvo će kroz razne subvencije nastojati da pomogne unapređivanju svojih članova u raznim oblastima privrede a najviše u poljoprivredi i turizmu. Samo članovi CLUB 100 Comp. ( Companija ) gde se isti toliki broj i prima u članstvo.( vazi za pravna lica,ne i za fizička )

Detalje o podsticaju, subvenciji, finasiranju i sufinasiranju kroz projekat Podrške  CLUB 100 Comp, možete pogledati na stranici Novosti.

O konkuru za pomenute podrške društvo će svoje članove obaveštavati na sajtu ( na stranici novosti i konkurs ) i putem elektronske pošiljke.