Arapi

Arapi (arap. العرب, ʻarab) su semitski narod koji je većim delom nastanjen na Bliskom istoku i u severnoj Africi. Arapa ima oko 250 miliona, i postoje tri klasifikacije pripadnosti arapskom narodu: po politici, jeziku i poreklu. Na osnovi ove tri klasifikacije broj Arapa je rasteglјiv, jer ako se ide po broju lјudi kojima je arapski prvi jezik – njihov broj je tada 180 miliona. Arapi govore arapskim jezikom i koriste se arapskim pismom.

Narod

Semitski narod nastanjen na Srednjem istoku i severnoj Africi od Maroka do Omana, i od Turske do Čeneja na jugu. Geografski Arapi se prostiru na nekih 10 miliona kvadratnih kilometara i broje najmanje 200.000.000 pripadnika. Oko 4 miliona Arapa živi takođe u Evropi i oko 2 miliona u Americi. Srce arapske zemlјe je Saudijska Arabija i Jemen, područje poznato kao Hidžaz. Oko 610. godine, rođenjem islama, Hijaz postaje trgovačko središte duž karavanskih puteva. Meka postaje jedan od najznačajnijih gradova. Etnički, Arapi su uglavnom tamnokosi i smeđih očiju, puti svetle, ali i ona varira od mesta do mesta. Po veri su većinom sunitski muslimani, i tek 10% šiiti (posebno u Jemenu, delu Iraka i obali Persijskog zaliva). Prvenstveno Arapi su, uz Jevreje, jedan od dva naroda kojima je poreklo dao Sem. Kroz svoju istoriju osnovali su celi niz država, to su: Alžir, Bahrein, Egipat, Irak, Jordan, Kuvajt, Liban, Libija, Maroko, Oman, Katar, Saudijska Arabija, Sudan, Sirija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jemen, i Palestina koja se još bori za svoj nastanak i priznanje. Socijalno Arape dele na stalno-naselјene (ruralni ‘ felahin’ = selјaci i urbani ‘ hadar’, gradski Arapi ) i nomadski, poznajemo ih kao Beduine. Postoje i više jezično semitizovanih (tačnije arabizovanih) naroda, ali oni nisu Arapi, i etnički su nešto drugo, posebno ima arabizovanih Jevreja u severnoj Africi, Jemenu i Iraku. Arabizovani su i neki Kopti (ovi su ipak poreklom pravi Egipćani, hamitski narod čiji su preci utemelјili egipatsku kulturu i državu. Među hamitskim Berberima ima takođe dosta arabizovanih grupa, nomada koji naselјavaju pustinjske predele severne Afrike.

Ime

Ime Arapi i Arabija javlјa se još u asirskim tekstovima kao mâtu arbâi, tačna lokacija ovog područja nije poznata, kasnije se javlјaju termini Arabi, Arubu, Urbi. –U srodnom hebrejskom jeziku riječ `aravah’ i ‘arav’ označava pustinju, pa bi se moglo prevesti da su Arapi ‘pustinjski narod’. Poluostrvo Arabija prekrivena je nepreglednim pustinjama i pradomovina je ovog ekspanzivnog naroda koji se proširio preko cele severne Afrike.

Jezik

Arapski jezik pripada semitskoj grani semitsko-hamitske porodice, pismo je arapsko.

Verski običaji

Arapi su većinom islamske veroispovesti, što uveliko diktira način njihovog života i njihove običaje. Međutim velike manjine arapa su hrišćani i druzi, poput Libana i Sirije gdje zahvalјujući verskoj izmešanosti postoji daleko veća varijacija u tradiciji i običajima. Muslimanski arapi su narod koji živi po Kuranu, to jest po njegovom učenju. Kuran je često zakon neke države kojima su regulisani svi aspekti njihovog života. Među arapima preovladava patrijarhalni sistem. Poligamija je dozvolјena, a Arapin, zavisno od mogućnosti, može imati do četiri žene. Data reč kod lјudi vrednija je od bilo kakvog ugovora i ona bi se morala poštovati. Arapi, kao ni Jevreji, ne jedu svinjetinu, ovčetina je zato česta. U Libiji je poznato nacionalno jelo kus-kus, priprema se sa ovčetinom i ribom i raznim povrćem. Umesto masti Arapi koriste maslinovo ulјe, a kolači se često prave od meda. Svaki Arapin-musliman trebalo bi barem jednom u životu da ode na hadžiluk u Meku.

Arapi u Evropi

Arapima u Evropi zahvalјujemo na znanju o veštačkom navodnjavanju tla, koje se zbog bezobzirnog krčenja šuma počelo isušivati. Iz Španije ovo se znanje proširilo na sever, preko Alpa sve do Islanda. Španska reč ‘noria’, označava stepen navodnjavanja, i nastala je od arapskog nd’ura. Pamuk, koji danas vodi glavnu reč u tekstilnoj industriji, takođe su u Evropu doneli Arapi, iz njihovog jezika potekao je francuski izraz ‘coton’ i engleski ‘cotton’.